Uitsluiting aansprakelijkheid

Deze verklaring heeft betrekking op de totaal gevoerde onderneming, hieronder kortweg Van Hoecke nv genoemd. 

Met de oproep en/of het gebruik van de informatie, de diensten, de links, de functies, gebruiken of programma’s van deze website onderwerpt de gebruiker zich aan de volgende richtlijnen: 
 

De inhoud van de website is uitsluitend bedoeld om de klanten te informeren. Door het ter beschikking stellen van deze informatie wordt Van Hoecke nv niet aansprakelijk gesteld noch tegenover de gebruikers of derde personen. 
 

Het gebruik van deze website is uitsluitend bedoeld voor het tot stand komen van contacten met de onderneming van Van Hoecke nv met als doel de initiatie en het onderhoud van klantenrelaties of voor het verschaffen van informatie betreffende specifieke producten voor intern gebruik. 
 

De informatie op de website als zijn inhoud zijn niet bindend. Ondanks dat Van Hoecke nv al het mogelijke doent om actuele en foutvrije informatie te verschaffen op de website, kan niet voor 100 % uitgesloten worden dat zowel de inhoud, de informatie alsook de technische documentatie fouten kan bevatten. Deze website kan persoonlijke begeleiding in uw concrete situatie niet vervangen. 
 

Van Hoecke nv kan hierdoor niet aansprakelijk gesteld worden voor schade alleraard, rechtstreekse of onrechtstreekse schade, kosten, die op grond van foutieve ingave, van welke aard ook, in het bijzonder op grond van algemene informatie, inhoud of technische informatie ontstaan, met uitzondering van deze die ontstaan door grove nalatigheid door Van Hoecke nv. Het bewijs van deze grove nalatigheid moet worden bewezen door de gebruiker.
 

Daarnaast is Van Hoecke nv ook niet verantwoordelijk voor schade alleraard, rechtstreekse of onrechtstreekse schade, kosten, die door gebruik van software of hardware of op grond van virussen, wormen en dergelijke ontstaan als er geen grove nalatigheid kan bewezen worden. Het bewijs van deze grove nalatigheid moet worden bewezen door de gebruiker. 
 

Van Hoecke nv informeert de deelnemers dat gegevensoverdracht in het netwerk als internet naar de huidige stand van de techniek niet voor 100% verzekerd kan worden. De deelnemer weet dat de derden technisch onderlegd zijn om in een netwerk in te grijpen en doorgespeelde gegevens te controleren. 
 

Betreffende links is Van Hoecke nv niet aansprakelijk voor de inhoud van deze website of URL van een andere gebruiker. Evenzo is Van Hoecke nv niet aansprakelijk voor een continue beschikbaarheid van de website of een deel ervan. Daarnaast is Van Hoecke nv ook niet aansprakelijk voor technische storingen, dienstuitval, storing of uitval van de telecommunicatieverbindingen en dergelijke waardoor de website in zijn geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is. 
 

Een weergave, vermenigvuldiging of publicatie van deze website en haar inhoud is niet toegestaan.
 

Auteursrechten
 

De volledige inhoud van de website alsook de website in zijn geheel zijn onderhevig aan de auteursrechten. Auteur is ofwel Van Hoecke nv of de natuurlijke of juridische persoon hiermee verbonden. 

Een weergave, vermenigvuldiging of publicatie van deze website en haar inhoud is niet toegestaan. 

Deze website wordt door Van Hoecke nv vanuit België gecontroleerd en beheerd. Van Hoecke nv geeft geen garantie en staat er ook niet voor in dat de gegevensbeschermingsverklaring op deze website beantwoordt aan alle eisen die buiten het Belgische rechtstelsel vallen. Indien u deze website van buiten België bezoekt, dient u zich te houden aan de plaatselijke rechtsvoorschriften.