Milieu

milieu_pefc_klein_395_x_180.jpg

Duurzaamheid voorop

Wij nemen onze verantwoordelijkheid tegenover de volgende generaties en streven naar duurzaamheid in al onze activiteiten. Zo zijn we FSC® (FSC-C101619) en PEFC™ (PEFC/07-31-266) gecertificeerd. Deze internationale keurmerken garanderen dat het hout in onze lades afkomstig is uit verantwoord beheerd bos.

Voor onze lade TA'OR BOX gebruiken wij enkel ecologisch verantwoord fineerhout: de fineerlaag heeft een dikte van 0,6 mm. Hierdoor bedraagt de besparing aan hout in vergelijking met een massief houten lade maar liefst 92%.  

BlumMilieu.jpg

Onze hoofdleverancier Blum en het milieu

Onze hoofdleverancier Blum spant zich al decennialang in om het milieu te ontlasten, op een manier die verdergaat dan de wettelijke bepalingen voorschrijven. Blum treft tal van energietechnische maatregelen, zoals warmteterugwinning, isolatie van gebouwen, grondwaterkoeling en verlichtingsoptimalisatie. Blum heeft een eigen spoorlijn, en is gecertifieerd voor ISO 140001 en ISO 50001.

Meer info leest u op de Blum website

  Aandacht voor mens en milieu

  Op tal van manieren dragen wij ons steentje bij tot een kleinere ecologische voetafdruk:

  • Wij gebruiken waar mogelijk recupereerbare verpakkingen.
  • Wij ontwikkelden de VHOSS-kast om afgewerkte lades te transporteren zonder karton, plastic of ander verpakkingsmateriaal.
  • Onze klanten worden uitgenodigd om documenten (facturen, catalogi, brochures) digitaal te ontvangen.
  • Onze papieren maaltijdcheques werden vervangen door elektronische.
  • Bij werkzaamheden op onze bedrijfsterreinen wordt het aanwezige groen gevrijwaard.
  • Ons wagenpark bestaat uit hybride personenwagens.